Category Archives: Uncategorized

“เรามีผู้ป่วยออทิสติกน้อยเกินไป”

“เรามีผู้ป่วยออทิสติกน้อยเกินไป” รองศาสตราจารย์ด้านกุมารเวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์กล่าว การบำบัดออทิสติกในช่วงต้นได้รับการแสดงที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่เด็กจำนวนมากไม่ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วพอที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดเขากล่าว “วิธีเดียวที่จะช่วยแก้ปัญหานี้คือการสร้างระบบบำบัดรักษาที่เชื่อถือได้ในบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก Continue reading “เรามีผู้ป่วยออทิสติกน้อยเกินไป”