ตรวจสอบการทำงานของยีนมะเร็งที่คาดการณ์ไว้

“เราคิดว่าการแสดงออกของยีนมะเร็งที่สำคัญอาจถูกผลักดันจากการขยายหรือการสูญเสียความสามารถในการคัดลอกหมายเลขจีโนมจากนั้นเราได้พัฒนาอัลกอริธึมการคำนวณใหม่ที่เรียกว่า iExCN เพื่อทำนายยีนมะเร็งขึ้นอยู่กับจำนวนสำเนาของจีโนบิวและข้อมูลการแสดงออกของยีน ดร. สตีเฟ่น Skapek หัวหน้าแผนกโลหิตวิทยากุมารเวชศาสตร์กุมารเวชศาสตร์และศูนย์มะเร็งครบวงจรฮาโรลด์คซิมมอนสันกล่าว

นอกจากนี้ผลงานยังได้ใช้เครื่องมือทดลองหลาย ๆ แบบ เพื่อตรวจสอบการทำงานของยีนมะเร็งที่คาดการณ์ไว้ “อัลกอริทึม iExCN ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของสถิติแบบเบส์ซึ่งเป็นพื้นฐานที่แตกต่างจากวิธีการทางสถิติที่ใช้โดยทั่วไปและมักให้การประมาณความสัมพันธ์ทางสถิติที่แม่นยำกว่าแม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับการคำนวณที่ซับซ้อนมากขึ้นและเวลาในการประมวลผลนานขึ้น” ในแผนกวิทยาศาสตร์ทางคลินิกและกุมารเวชศาสตร์และศูนย์วิจัยทางการแพทย์เชิงปริมาณ